Axmans glas är ett gammalt och väl etablerat glasmästeri i Motala.Vi har under flera år jobbat med reparationer och installationer/nyglasningar för butiker, köpcentra, företag och privatpersoner runt omkring Motala.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

Tjänster

  • Speglar och spegeldörrar
  • Reparationer och serviceglas
  • Brand, säkerhets, och skyddsglas etc.
  • Bilglas
  • Fönsterglas
  • Balkonginglasning
  • Energiombyggnad